băng dính, băng dính đóng hàng, băng dính lõi thạch cao, băng dính lõi nhựa 61.000