băng dính, băng dính đóng hàng, băng dính lõi thạch cao, băng dính lõi nhựa 60.000