băng dính, băng dính đóng hàng, băng dính lõi giấy, băng dính lõi giấy đóng hàng 63.500